publicerad: 2021  
veklagan bestämd form ve­klagan, utrum
ve|­klag·an
substantiv
ve`klagan
ålderdomligt hög­ljudd klagan
veklagan (över någon/något/att+verb/sats)
veklagan (över någon)
veklagan (över något)
veklagan (över sats)
veklagan (över att+verb)
ut­brista i ve­klagan
belagt sedan 1528