publicerad: 2021  
ve ingen böjning, neutrum
substantiv
vanligen i vissa ut­tryck (till­stånd av) stort elände el. olycka el. något ont
MOTSATS 3väl
han svor ve och förbannelse över den krånglande bilen
ofta (förr) som ut­rop som an­ger önskan om ont el. känsla av något hotande hög­tidligt el. skämtsamt
ve dig!; ve och fasa!; ve den patient som inte följde läkarens ordinationer
(någons) väl och ve se väl
belagt sedan ca 1350 (Westgöta-Lagen); fornsvenska ve; substantivering av utrops­ordet ve, gemensamt germanskt ord, mot­svarande lat. 've!'