publicerad: 2021  
ven venen vener
ven·en
substantiv
1 blod­kärl som för blodet från kroppens olika delar till­baka till hjärtat
SYN. blodåder JFR artär
ventryck
det mörkröda blodet från venerna
belagt sedan 1611; av lat. ve´na 'åder'; jfr ur­sprung till intravenös
2 typ av spensligt, smalbladigt gräs med rikblommig vippa av små­ax på hår­fina skaft
fjällven; krypven; rödven
belagt sedan 1697; jfr no. kvein med samma betydelse; av okänt urspr.