publicerad: 2021  
verklig verkligt verkliga
verk·lig
adjektiv
ver`klig
1 som finns (i världen) och kan upp­fattas eller på­visas med sinnena vid visst till­fälle; i mots. till tanke- el. fantasi­produkter etc.
filmen skildrar verkliga händelser; roman­figurerna har starka likheter med personer i verkliga livet
belagt sedan 1654; efter tyska wirklich med samma betydelse
2 som i själva verket ut­gör den person el. före­teelse som fram­går av samman­hanget, i mots. till hur det (ytligt sett) före­faller att vara
den verkliga orsaken; de verkliga problemen finns någon annan stans; den verkliga makten låg i händerna på presidentens liv­vakt; den verkliga produktionen ut­tryckt i procent av den möjliga
äv. (positivt) förstärkande som i sanning kan sägas vara
en verklig hjälte; känna verklig glädje; verklig demokratisk frihet och själv­ständighet; hon är verkligt trevlig (adverbial)
belagt sedan 1654