publicerad: 2021  
verklighetsbakgrund verklighets­bakgrunden
verk·lig·hets|­bak·grund·en
substantiv
ver`klighetsbakgrund
ur­sprung i verkligheten och inte bara i fantasin
berättelsen har en speciell verklighets­bakgrund
belagt sedan 1934