publicerad: 2021  
verkningseld verknings­elden
verk·nings|­eld·en
substantiv
ver`kningseld
militär el. polisiär eld­givning som är av­sedd att orsaka skada på målet i mots. till varnings­skott
belagt sedan 1942