publicerad: 2021  
viadukt viadukten viadukter
via·dukt·en
substantiv
viaduk´t
väg­bro över land vanligen över annan väg, järn­väg el. dal­gång
belagt sedan 1836; modern bildn. till lat. vi´a 'väg' och duc´tus 'ledning'; jfr ur­sprung till akvedukt, reducera, via