publicerad: 2021  
video videon videor
videor·na
substantiv
vi´deo
1 videobandspelare
videoband; videokassett
äv. med tanke på mot­svarande teknik
JFR dvd
spela in programmet på video
belagt sedan 1949; av engelska video med samma betydelse; till lat. vid´eo 'jag ser'
2 video­film
videoklipp; musikvideo
publicera en video; hon har lagt ut en ny video på sin kanal
belagt sedan 1952