publicerad: 2021  
vidunder vidundret, plural vid­under, bestämd plural vidundren
vid|­undr·et
substantiv
[vi`d-] äv. [-un´d-]
(stort) monster
havsvidunder; sagovidunder
ett vidunder (till något)
ett mång­hövdat vid­under
ibland (äv. positivt) om ena­stående el. fantastiskt före­mål
fartvidunder
hans vid­under till bil
belagt sedan 1624; jfr fornsvenska vidhunder 'under; jär­tecken'; besläktat med undra