publicerad: 2021  
vig vigt viga
adjektiv
som har god balans, böjlighet och muskel­kontroll om person, djur el. kropp(sdel)
trots sina 75 år var han stark och vig som en yngling
ibland bildligt (sär­skilt i sammansättn.) snabb och rörlig i tanke eller ord
vig som en apa mycket vighon är vig som en apa och älskar att klättra i träd
belagt sedan 1555; jfr fornsvenska vigher 'kraftig; vapen­för'; besläktat med lat. vin´cere 'segra'; jfr ur­sprung till envig