publicerad: 2021  
1vila vilan
vil·an
substantiv
vi`la
(över­gående) till­stånd av overksamhet och av­slappning i syfte att åter­vinna krafter
en stunds väl­behövlig vila efter en lång arbets­dag; hon unnade sig inte en sekunds vila; doktorn rekommenderade några dagars vila; han fick en lättare skada och tvingades till ett par veckors vila
äv. i fysikaliskt fack­språk det att inte vara i rörelse om kropp
en orörlig kropp förblir i vila om den inte på­verkas av yttre krafter
den sista/eviga vilan dödenefter en lång tids sjukdom har han nu mött den eviga vilan
föra/följa någon till den sista vilan begrava någonkyrkan var full­satt när hon fördes till den sista vilan
gå till vila gå till sängsefter en lång dag med trädgårds­arbete var det skönt att få gå till vila
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska hvila; till 2vila 1
2vila vilade vilat
verb
vi`la
1 (för till­fället) inte vara i verksamhet särsk. för att åter­vinna krafter; om människa el. djur
någon/något vilar (från något/att+verb)
någon vilar (från något)
någon vilar (från att+verb)
något vilar (från något)
något vilar (från att+verb)
hon lade sig att vila; han har fått vila från träningen en månad; de lät sina hjärnor vila
äv. om maskin eller dylikt
väv­stolarna fick vila en stund i den annars så flitigt an­vända terapi­salen
äv. få att inte vara i verksamhet
någon/något vilar (något)
någon vilar (något)
något vilar (något)
vila benen ett tag
äv. ut­vidgat om före­mål eller dylikt, med ton­vikt på åter­hämtning
låt degen vila kallt i 15 minuter; jorden måste få vila mellan skördarna
spec. något förskönande ligga död
här vilar NN; vila i frid!
äv. bildligt inte vara under behandling
över 1 000 fall av ekonomisk brottslighet ligger vilande hos polisen; förslaget får vila till nästa samman­träde; ett vilande aktie­bolag
här vilar inga ledsamheter se ledsamhet
vila på hanen se hane
vila på lagrarna/sina lagrar se lager
vila på årorna se åra
belagt sedan ca 1400 (Klosterläsning); fornsvenska hvila; gemensamt germanskt ord, bildat till ett subst. som finns bevarat i tyska Weile, engelska while 'stund'
2 vara stabilt placerad med sin tyngd verkande
någon/något vilar på något
någon vilar på något
något vilar på något
huset vilar på betonggrund; hans hand vilade på hennes axel
äv. bildligt, spec. vara baserad (på) eller an­knuten (till)
beslutet vilade på ett betryggande fakta­underlag; det verkade vila en förbannelse över slottet; hotellet vilade på minnen från en svunnen storhetstid
spec. äv. låta vara in­riktad mot något
en mörkhårig skönhet som verkligen var något att vila blicken på
belagt sedan 1734
3 något var­dagligt; sär­skilt i sport­jargong låta stå över
någon vilar någon
förbunds­kaptenen vilade flera av stjärnorna i den betydelse­lösa vänskaps­matchen
belagt sedan 1998
vilavilande