publicerad: 2021  
vimmel vimlet
viml·et
substantiv
vimm´el
stor, rörlig och osorterad mängd av större, levande el. icke-levande före­teelser
folkvimmel; marknadsvimmel; stridsvimmel
ett vimmel (av något/några)
ett vimmel (av något)
ett vimmel (av några)
ett vimmel av marknadsstånd; ett vimmel av segel; hon försvann in i vimlet
ibland sär­skilt med an­tydan om kändisar från bl.a. nöjes­livet
i vimlet sågs många av de största in­om svensk idrott
belagt sedan 1815