publicerad: 2021  
vimmelkantig vimmel­kantigt vimmel­kantiga
vimmel|­kant·ig
adjektiv
vimm`elkantig
om­tumlad och yr fysiskt el. intellektuellt
han var lite vimmel­kantig efter att ha kört så länge utan uppe­håll; de var vimmel­kantiga efter att ha provat den nya attraktionen på Liseberg; hon kände sig vimmel­kantig av all upp­vaktningen
belagt sedan 1654; till sv. dial. vimla, svimla 'vimla; yra', med an­slutning till vimla, och kant, kantig