publicerad: 2021  
1vina ven vinit, presens viner
verb
vi`na
susa (fram) med ett ihållande och genom­trängande ljud om luft el. före­mål i luft
något viner (någonstans)
vinden ven om öronen; kulorna ven om­kring dem; han lät sin käpp vina genom luften
ibland bildligt, sär­skilt i ett ut­tryck
det åter­står att se om leda­möterna vågar rösta enligt sin över­tygelse även när parti­piskan viner
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska hvina; av ljud­härmande urspr.
vinavinande, 2vin
2vina vinade vinat
verb
vi`na
var­dagligt dricka vin särsk. i berusnings­syfte
någon vinar
de sitter och vinar på balkongen
belagt sedan 1976
vinavinande
3vina vinan vinor
vin·an
substantiv
vi`na
ett gammalt indiskt sträng­instrument med fyra spel­strängar och tre resonans­strängar
belagt sedan 1850; ur sanskrit vina med samma betydelse