publicerad: 2021  
vingård vin­gården vin­gårdar
vin|­gård·en
substantiv
vi`ngård
in­hägnat om­råde där vin odlas
vingårdsarbetare; vingårdsman
äv. i ett ut­tryck som eg. inte har något sam­band med vinodling
hon är en trägen arbetare i vin­gården och all­mänt respekterad i partiet
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska vingardher
Arbetare i vin­gården. Efter Bibeln, Matteus 20:1; ut­trycket an­vänds främst om flitigt arbetande människor