publicerad: 2021  
vinjett vinjetten vinjetter
vinj·ett·en
substantiv
vinjett´
bild eller ornament i an­slutning till texten i en tryckt skrift vanligen i början el. slutet av en av­delning
vinjettbild; omslagsvinjett; slutvinjett
en vinjett (på/till något)
en vinjett (något)
en vinjett (till något)
brevet var försett med en vinjett med en stiliserad fågel som svingade sig mot skyn
äv. ut­vidgat, sär­skilt om (musik)in­slag som in­leder (del av) tv-program
musikvinjett
belagt sedan 1758; av franska vignette med samma betydelse, urspr. 'liten vin­ranka'; jfr ur­sprung till 1vin!!