publicerad: 2021  
visdomsord visdoms­ordet, plural visdoms­ord, bestämd plural visdoms­orden
vis·doms|­ord·et
substantiv
vi`sdomsord
språkligt ut­tryck som inne­håller visdom vanligen i tydlig, lätt ihåg­kommen form
SYN. sentens
en samling kinesiska visdoms­ord
något försvagat, ibland ironiskt
somliga an­såg att regeringen lyssnade allt­för mycket på ekonomernas visdoms­ord
belagt sedan 1649