publicerad: 2021  
visdom visdomen visdomar
vis·dom·en
substantiv
vi`sdom
kunskap eller erfarenhet som visa personer besitter särsk. om livet och människans vill­kor
SE 1vis JFR vishet
högre visdom; mänsklighetens samlade visdom
äv. det att vara vis
det krävs visdom för att förstå människors djupaste bevekelse­grunder
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska visdomber