publicerad: 2021  
vändning vändningen vändningar
vänd·ning·en
substantiv
vän`dning
1 ändring av rörelseriktning ett halvt varv
vändningsradie
vändningen gick långsamt och trögt
sär­skilt i sport­sammanhang, bl.a. segling och simning
stagvändning; undanvindsvändning; voltvändning
äv. bildligt om kraftig förändring, ny in­riktning eller dylikt
en vändning från ett under­skott på tio miljoner till en vinst på två miljoner; rätte­gången tog en oväntad vändning när försvaret presenterade ett nytt vittne; laget gjorde en remarkabel vändning i sista perioden
vara snabb i vändningarna vara snabb med att göra någotdet gäller att vara snabb i vändningarna om man ska hitta rariteter på en lopp­marknad
belagt sedan 1507 (brev från biskop Hemming Gadd i Linköping till Svante Nilsson (Styffe)); fornsvenska vändning
2 språkligt uttrycks­sätt
SYN. ordalag
stats­cheferna fördömde terrordådet i lik­artade vändningar
belagt sedan 1794