publicerad: 2021  
votering voteringen voteringar
vot·er·ing·en
substantiv
vote´ring
formell om­röstning vid samman­träde i beslutande församling eller dylikt när majoritets­förhållandena inte är uppenbara
voteringsproposition; slutvotering
votering (om någon/något/sats)
votering (om någon)
votering (om något)
votering (om sats)
frågan gick till votering; beslutet togs efter votering; "Votering!" ropade NN; votering är begärd och skall verk­ställas
belagt sedan 1668