publicerad: 2021  
votiv-
vot·iv-
förled
voti`v-
som ut­gör gåva till gudom som tack för bön­hörelse enl. tidigare löfte; särsk. i den katolska kyrkan
votivgåva; votivtavla
belagt sedan 1832; av lat. voti´vus 'lovad'; till votum