publicerad: 2021  
våradonis vår­adonisen vår­adonisar
vår|­adonis·en
substantiv
`radonis
en (giftig) ranunkel­växt med tätt­sittande, fin­flikiga blad och stora, sol­gula blommor på våren och för­sommaren
vår­adonis finns på Öland och Got­land
belagt sedan 1923