publicerad: 2021  
vårdare vårdaren, plural vårdare, bestämd plural vårdarna
vård·ar·en
substantiv
`rdare
person som (yrkes­mässigt) ägnar sig åt vård av människor
kriminalvårdare; psykvårdare; sjukvårdare; själavårdare; fångvårdare
han kom till­sammans med två vårdare
äv. ut­vidgat i sammansättn.
jaktvårdare; lokalvårdare; miljövårdare; språkvårdare
belagt sedan 1737