publicerad: 2021  
vårdkase vård­kasen vårdkasar
eller
vårdkas vård­kasen vård­kasar
vård|­kas·en
substantiv
`rdkase el. `rdkas
historiskt stapel av ved och ris som i äldre tid tändes som signal och in­gick i ett vakt­hållnings­system
SE kase JFR 2bål
vård­kasarna längs kusten tändes när den fientliga flottan siktades
belagt sedan 1656; se ur­sprung till varde, vård och kase