publicerad: 2021  
inrättning in­rättningen in­rättningar
in|­rätt·ning·en
substantiv
in`rättning
1 (del av) organisation som (i fasta lokaler) ut­för viss typ av tjänster åt all­mänheten mest om sam­hälleliga organisationer
vårdinrättning
skolor, dag­hem och liknande in­rättningar
äv. om mer blygsamma an­ordningar för service eller dylikt
badinrättning; bekvämlighetsinrättning; pantlåneinrättning
belagt sedan 1733
2 före­mål eller detalj med viss funktion särsk. om före­mål vars inre funktions­sätt är okänt el. ointressant
en liten genial in­rättning för att förhindra bil­stöld
belagt sedan 1759