publicerad: 2021  
vårfrudag vårfru­dagen vårfru­dagar
vår·fru|­dag·en
substantiv
`rfrudag
vanligen bestämd form sing. Marie bebådelse­dag den 25 mars
(på/under) vårfrudagen
() vårfrudagen
(under) vårfrudagen
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska varfrudagher; jfr franska Notre Dame 'Vår Fru' (jung­fru Maria)