publicerad: 2021  
väder vädret, plural väder, bestämd plural vädren
vädr·et
substantiv
´der
1 till­stånd i fråga om vind, neder­börd, temperatur m.m. i den närmast om­givande atmosfären; på viss plats, vid visst till­fälle el. under viss tids­rymd
väderomslag; vädersatellit; aprilväder; badväder; regnväder; åskväder
bra väder; vackert väder; ostadigt väder; dåligt väder; spå väder; vad är det för väder idag?; vädret väntas stå sig; vädret väntas slå om till helgen; under sön­dagen blir vädret över­vägande soligt och varmare
äv. väderrapport
nyheter och väder
i alla väder all­tidhennes bil startar i alla väder; han var en upp­skattad kollega som ställde upp i alla väder
vara ute i ogjort väder 1göra sig besvär förgävesofta genom att ut­tala sig olägligt el. lägga sig i saker utan an­ledning 2miss­ta sig helthon var ute i ogjort väder när hon spådde att inter­net bara var en fluga
väder och vind väderska man bygga en trappa, som är hårt ut­satt för väder och vind, bör man an­vända tryck­impregnerat trä
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska väþer 'vind; väder; luft'; gemensamt germanskt ord, urspr. 'blåsande luft'; jfr ur­sprung till vinge
2 om­givande luft ibland med tanke på ut­bredningen upp­åt
ballongen steg till väders; ton­åringen har börjat skjuta i vädret
spec. ofta något ålderdomligt el. litterärt (hård) vind
väderflöjel; väderkvarn
de var ute i hårt väder
ibland äv. om lukt som följer med luften
hunden hade fått väder på en hare
få en syl i vädret se syl
prata i vädret ur­sprungligen biblisktprata strunttro inte på vad han säger, han bara pratar i vädret
släppa väder fjärta
sätta näsan i vädret se näsa
vända näsan i vädret se näsa
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)