publicerad: 2021  
välskrivning väl­skrivningen
väl|­skriv·ning·en
substantiv
`lskrivning
konsten att ut­forma skrift på ett vackert sätt
välskrivningsbok; välskrivningsövning
förr äv. om mot­svarande skol­ämne historiskt
två timmars väl­skrivning per vecka
belagt sedan 1798