publicerad: 2021  
välskapt neutrum väl­skapt, bestämd form och plural väl­skapta
väl|­skap·ta
adjektiv
`lskapt
född med fel­fri kropp
hon födde ett väl­skapt gossebarn
spec. om kvinnlig kropp(sdel) var­dagligt
hennes väl­skapta ben
belagt sedan mitten eller senare hälften av 1400-talet (Prosadikter från Sveriges medeltid); fornsvenska välskapter