publicerad: 2021  
värdeminskning värde­minskningen värde­minskningar
värde|­minsk·ning·en
substantiv
`rdeminskning
minskning av någots värde
värdeminskning (av/på något)
värdeminskning (av något)
värdeminskning (något)
när man räknar på vad det kostar att ha bil måste man ta hän­syn till värde­minskningen
belagt sedan 1882