publicerad: 2021  
värmeåskväder värmeåskvädret, plural värme­åskväder, bestämd plural värmeåskvädren
värme|­åsk·vädr·et
substantiv
vär`meåskväder
lokalt åsk­väder som fram­kallas genom stark upphettning av för­hållandevis stilla­stående luft­massor
belagt sedan 1874