publicerad: 2021  
värmeväxlare värme­växlaren, plural värme­växlare, bestämd plural värmeväxlarna
värme|­växl·ar·en
substantiv
vär`meväxlare
apparat där redan upp­värmd gas eller vätska hjälper till att värma upp ny gas eller vätska vanligen luft el. vatten
belagt sedan 1943