publicerad: 2021  
värna värnade värnat
verb
`rna
skydda mot fara el. fattigdom m.m.
någon värnar någon/något (mot någon/något)
någon värnar någon (mot någon)
någon värnar någon (mot något)
någon värnar något (mot någon)
någon värnar något (mot något)
värna de svaga i sam­hället; värna den oskyldiges rätt; värna rätts­staten; värna systemet mot fuskare
äv. ofta med prep.om ta an­svar för
någon värnar (om) någon/något
någon värnar (om) någon
någon värnar (om) något
värna om miljön; värna (om) den gamla stads­bilden
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska värna
värnavärnande, värn