publicerad: 2021  
värnplikt värn­plikten
värn|­plikt·en
substantiv
`rnplikt
1 med­borgerlig skyldighet att (ut­bilda sig för att) delta i sitt lands militära försvar särsk. gällande vapen­föra med­borgare i vissa åldrar
SE värna
värnpliktsarmé; värnpliktstjänstgöring
all­män värn­plikt; mönstring för värn­plikt
belagt sedan 1862; efter tyska Wehrpflicht med samma betydelse, med an­slutning till värn
2 grund­läggande (all­män) ut­bildning och tjänst­göring i det militära försvaret där det är upp­byggt på all­män försvars­plikt för med­borgarna
JFR 2lump
(under) värnplikten
han gjorde värn­plikten i Karls­krona
äv. värnpliktstid
under värn­plikten låg han i Karlsborg
belagt sedan 1884