publicerad: 2021  
vävnad vävnaden vävnader
väv·nad·en
substantiv
`vnad
1 för­hållandevis tunt och böjligt material som skapas genom korsvis sammanbindning av garner i olika tekniker i väv­stol eller dylikt
JFR väv 1
vävnadskonst; bildvävnad; linnevävnad
en vävnad (av något)
välbevarade gamla vävnader
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska väfnadher
2 samling lik­artade celler i levande organism som bildar viss typ av organisk substans
JFR väv 2
vävnadsdöd; vävnadsförändring; vävnadsprov; cellvävnad; fettvävnad; lungvävnad; muskelvävnad; stödjevävnad
frisk vävnad; sjuk vävnad; transplanterade vävnader
belagt sedan 1806