publicerad: 2021  
X
räkneord
[ek´s]
talet 10 i det romerska tal­systemet
belagt sedan ä. fornsv.; fornsvenska X; av lat. X med samma betydelse; trol. bildat av talet ett, med ett sned­streck över