publicerad: 2021  
x x:et x, bestämd plural x:en
substantiv
[ek´s]
tjugofjärde bok­staven i det svenska alfabetet
ofta anv. som beteckning på obekant matematisk storhet el. oberoende variabel i funktion
x-värde
funktionens värde för x = 4; an­tag att sträckans längd är x meter
x an­tal okänt el. ospecificerat an­talx an­tal timmar; x an­tal personer; ett intäkts­bortfall på x an­tal miljoner
belagt sedan 1819; av lat. X; jfr grek. khi (χ) och ksi (ξ)