publicerad: 2021  
yngel ynglet, plural yngel, bestämd plural ynglen
yngl·et
substantiv
yng´el
vanligen plur. (en av) en större mängd av­komlingar till visst (lägre) djur, särsk. fisk el. grod­djur
biyngel; fiskyngel; grodyngel
ynglen kläcktes fram ur äggen (rommen) och började sitt fri­simmande liv
belagt sedan 1651; till yngla
Och ynglet som avlas i gölarnas slam
blir fålar på flygande ben. Rune Lindström, Visa i midsommartid (tryckt 1946; musik Håkan Norlén)