publicerad: 2021  
yppig yppigt yppiga
ypp·ig
adjektiv
ypp`ig
som känne­tecknas av över­flöd och livs­kraft
JFR frodig
yppig grönska
äv. svällande om (kvinnliga) former och dylikt
hennes yppiga barm
äv. bildligt
en yppig fest­middag; en yppig svada
belagt sedan 1612; av lågtyska üppich eller tyska üppig med samma betydelse, äldre även 'över­flödig'