publicerad: 2021  
ytterlig ytterligt ytterliga
ytter·lig
adjektiv
ytt`erlig
som går långt ut­över normala gränser för före­teelsen i fråga
JFR 1extrem
hon läser korrektur med ytterlig nog­grannhet
sär­skilt som adv. i högsta grad
en ytterligt svår situation
belagt sedan 1461 (Arfstvisten 1451–1480); fornsvenska yterliker 'synnerlig; stor'; trol. av lågtyska üterlich 'ytterst'; nära besläktat med yttre