publicerad: 2021  
kontur konturen konturer
kont·ur·en
substantiv
kontu´r
yttre synlig linje som begränsar ett före­mål
konturskarp; strandkontur; ytterkontur
konturen (av någon/något)
konturen (av någon)
konturen (av något)
i skymningen förlorade granarna sina konturer; den skarpa konturen av hans profil
äv. ofta plur. yttre fram­trädande form
landskapets mjuka konturer; möblernas enkla och rena konturer
äv. bildligt om ut­kast el. skiss till handlings­program eller dylikt
på konferensen drogs konturerna till en ny ekonomisk världs­ordning upp
belagt sedan 1769; av franska contour med samma betydelse; av ita. contorno 'in­fattning; kontur'
Som klippt i sotat papper
står södra bergens kontur. Bo Bergman, Månsken på strömmen (i Elden, 1917)