publicerad: 2021  
ytterligare ingen böjning
ytter·lig·are
adjektiv komparativ
ytt`erligare
som till­kommer ut­över det tidigare som vanligen fram­går av samman­hanget
ytterligare besparingar är att vänta
ofta i adverbiell an­vändning ut­över det tidigare, än­nu mer
ytterligare 150 båt­platser ska byggas
belagt sedan 1362 (dombrev i tvist om kvarn utfärdat av lagmannen i Uppland Gustaf Arvidsson m.fl. (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska yterlikare