publicerad: 2021  
ytterlighet ytterligheten ytterligheter
ytter·lig·het·en
substantiv
ytt`erlighet
något som går långt ut­över normala gränser för handlande, tänkande etc.
till­gripa sådana ytterligheter som ett utegångs­förbud; texten är till ytterlighet pratig
ofta med före­ställning om ett normal­läge i mitten
ytterlighetsparti
från den ena ytterligheten till den andra; ytterligheterna berör var­andra
äv. om handlingar som går ut­över gränserna för det normala ofta plur.
gå till ytterligheter
belagt sedan 1749