publicerad: 2021  
yttervinkel yttervinkeln yttervinklar
ytter|­vinkl·ar
substantiv
ytt`ervinkel
komplementvinkel till vinkeln mellan två sidor i en geometrisk figur
yttervinkelsatsen
i en triangel är ytter­vinkeln till varje vinkel lika stor som summan av de två mot­stående vinklarna
belagt sedan 1930