publicerad: 2021  
yttra sig yttrade yttrat
yttr·ar sig
verb
ytt`ra sig
1 ta till orda mest i formella samman­hang
någon yttrar sig (om någon/något/sats)
någon yttrar sig (om någon)
någon yttrar sig (om något)
någon yttrar sig (om sats)
någon yttrar sig (i/över något/sats)
någon yttrar sig (i något)
någon yttrar sig (i sats)
någon yttrar sig (över något)
någon yttrar sig (över sats)
han yttrade sig flera gånger under diskussionen
äv. (formellt) fram­föra sin upp­fattning om något
yttra sig om an­klagelserna; yttra sig kritiskt i pressen; ha möjlighet att yttra sig i frågan; yttra sig över ut­redningen
belagt sedan 1727
2 ge tecken på sin före­komst genom symptom eller dylikt
något yttrar sig sätt
influensa yttrar sig genom feber och värk i lederna
belagt sedan 1665