publicerad: 2021  
yttrandefrihet yttrande­friheten
yttr·ande|­fri·het·en
substantiv
ytt`randefrihet
lag­stadgad rätt att fram­föra åsikter offentligt vanligen enl. grundlagarna
yttrandefrihetsbrott; yttrandefrihetsgrundlag
slå vakt om yttrande­friheten; regimens an­grepp på yttrande­friheten
belagt sedan 1820