publicerad: 2021  
zebralagen bestämd form
zebra|­lag·en
substantiv
ze`bralagen
var­dagligt lagen om att gångtrafikanter har före­träde vid obevakade övergångs­ställen
belagt sedan 2001