publicerad: 2021  
zappa zappade zappat
verb
[sap`a]
växla (upp­repade gånger) mellan olika tv-kanaler med hjälp av fjärr­kontroll
någon zappar (mellan några)
zappa mellan kanalerna; zappa mellan olika tv-program
belagt sedan 1989; av engelska zap med samma betydelse
zappazappande, zappning