SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
he`derlig adjektiv ~t heder·ligsom arbetar (öppet och) bara med moraliskt god­tagbara metoder i sin strävan att upp­nå ngt; spec. vid affärs­verksamhet admin.psykol.JFRcohyponymärlig 2cohyponymrättrådigcohyponymoförvitlig fattiga men hederliga föräldrarhan upp­gav hederligt alla sido­inkomster (adv.)spec. äv. intellektuellt e.d.han var till­räckligt hederlig att erkänna att mot­ståndaren hade rättäv. om handling o.d.hederliga av­sikteräv. med försvagning av den moraliska inne­bördenrejäl en hederlig begravningvi måste ge honom en hederlig chansspec. om traditions­rika och upp­skattade före­mål, före­teelser o.d.hederlig husmans­kostdet gamla hederliga svenska smörgås­bordetsedan 1769jfr fornsv. heþerliker ’äro­full; vördnads­värd; förnäm’