publicerad: 2021  
1ånga ångan ångor
ång·an
substantiv
ång`a
gas som kommer från kokande vätska el. som är i färd med att kondenseras till vätska; särsk. om gas från vatten
ångbad; ångkoka; bensinånga; eterånga
pysa ut ånga; det bolmade ånga från tvätt­stugans ventiler
sär­skilt om så­dan gas (från vatten) under mer el. mindre starkt tryck för tekniskt bruk
ångdriven; ångstation; ångturbin; avloppsånga; överskottsånga
röken från lokens skor­stenar och ångan från cylindrarna fyllde ban­gården
äv. om tryck i så­dan gas (från vatten) vid maskin­drift, sär­skilt med bi­betydelse av beredskap eller dylikt i vissa ut­tryck
SYN. ångtryck
ett lok stod redan inne på stationen med ångan uppe
ibland (om gaser från annat än vatten) med ton­vikt på skadlighet ofta plur.
de giftiga ångorna i laboratoriet; osunda ångor steg ur träsket
ha ångan uppe vara i full gång med någotoch knappast kunna hejda sig: heja­klacken hade ångan uppe under hela matchen; ska vi städa vinden ock­så medan vi har ångan uppe?
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska ange; nord. ord med oklar etymologi
2ånga ångade ångat
ång·ar
verb
ång`a
1 (synligt) ge ifrån sig större mängder gas om (något som inne­håller) kokande el. av­dunstande vätska
ångande
något ångar (av/från något)
något ångar (av något)
något ångar (från något)
träd­gården ångade i sol­värmen; det hade kommit en regn­skur och asfalten ångade
äv. med opersonlig konstruktion
det ångar (om någon/något)
det ångar (om någon)
det ångar (om något)
det ångade om grötfatet; det ångade om hästarna i den kyliga februari­luften
äv. bildligt om person
någon ångar (av något)
han ångade av värme och upp­hetsning
belagt sedan 1745
2 ofta med partikel, sär­skiltupp ut­sätta för gas från kokande vätska mest från vatten; i olika tekniska syften
ångning
någon ångar (upp) något
ånga grön­saker; ånga kläder i stället för att stryka dem
ibland med ton­vikt på resultatet
hon ångade upp kuvertet
belagt sedan 1848
3 vanligen med partikel, t.ex.in förflytta sig genom ång­drift
något ångar (in) (någonstans)
när järnvägslinjen mellan städerna in­vigdes år 1882 ångade det första loket in på stationen med flaggor och girlanger
ofta bildligt om person (el. djur), med ton­vikt på kraft, synlighet, hörbarhet m.m. var­dagligt ofta med partikeln
någon ångar ()
tätklungan i maraton­loppet ångade på
belagt sedan 1849